Wycenadachu.pl Regulamin

§ 1Definicje i postanowienia ogólne

 1. Wycenadachu.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest SIEDEM Piotr Kośla z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 602.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Wycenadachu.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis Wycenadachu.pl jest stroną internetową zawierającą mechanizm kalkulacji kosztów pokrycia dachowego oraz prezentującą informacje na temat szeroko pojętego rynku pokryć dachowych. Informacje, zdjęcia i inne materiały prezentowane w serwisie Wycenadachu.pl w części pochodzą od osób trzecich oraz producentów pokryć dachowych, a prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść.
 4. Wycenadachu.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Wycenadachu.pl.
 5. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza również automatyczną akceptację naszej Polityki prywatności.

§ 2Korzystanie z usług i treści strony

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji i oferty dostępnej w serwisie Wycenadachu.pl na własne ryzyko.
 2. Korzystanie z Wycenadachu.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw SIEDEM Piotr Kośla, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Wycenadachu.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Wycenadachu.pl podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Portal Wycenadachu.pl nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie.
 6. Informacje przedstawione w Wycenadachu.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Wycenadachu.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.
 7. Portal Wycenadachu.pl jest internetowym narzędziem, które pomaga inwestorom budowlanym na sporządzanie profesjonalnej i dokładnej wyceny kosztu pokrycia dachowego. Serwis automatycznie przygotowuje ofertę zakupu kompletu dachu, a potencjalny użytkownik jest kierowany firmy SIEDEM Piotr Kośla, gdzie ustala wszelkie kwestie zakupu dachu.
 8. Oferta zakupu pokrycia dachowego nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oferta ma charakter jedynie informacyjny.
 9. Redakcja portalu Wycenadachu.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści i cenniki były aktualne, a oferta zakupu pokrycia dachu nie zawierała błędów. Należy brać pod uwagę fakt, że Wycenadachu.pl bazuje na algorytmach liczących koszt pokrycia, które w niektórych przypadkach mogą być niedoskonałe i prezentować błędne lub niepełne kalkulacje.
 10. Wycenadachu.pl ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.wycendadachu.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Wycenadachu.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.wycenadachu.pl.
 11. Niniejsza strona internetowa www.wycenadachu.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie Wycenadachu.pl, SIEDEM Piotr Kośla oraz współpracujących partnerów sprzedażowych.
 12. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Wycenadachu.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. Wycenadachu.pl dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

§ 3Zastrzeżenia techniczne

  Ze względu na techniczne ograniczenia Wycenadachu.pl nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 1. Właściciel nie może też zapewnić, że przeglądanie stron na portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

§ 4Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Wycenadachu.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu Wycenadachu.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony SIEDEM Piotr Kośla

OK
Logowanie
Resetowanie hasła
Podaj poprawny email

Na podany adres e-mail dostaniesz link do wygenerowania nowego hasła.

Rejestracja
Podaj poprawne imię
Podaj poprawne nazwisko
Podaj poprawny kod pocztowy
Podaj poprawną miejscowość
Podaj poprawny email
Podaj poprawny telefon
Podaj poprawne hasło
Hasła nie są identyczne
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę