Wycenadachu.pl Polityka prywatności

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników tej strony internetowej tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę www.wycenadachu.pl jest spółka Polskie Hurtownie Dachowe S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź, NIP: 8943042625, REGON: 387585058, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000727677, kapitał zakładowy: 106 000,00 zł.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe jako użytkownika strony internetowej www.wycenadachu.pl są przetwarzane w celu prowadzenia tej strony oraz zapewnienia jej funkcjonalności.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie np. w formie wiadomości e-mail.

Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę, Twoje dane będziemy przetwarzać w celu przesyłania Tobie informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty i promocji naszych produktów i usług, bądź produktów i usług Partnerów.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? W jaki sposób je zbieramy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, w jaki sposób trafiłeś na naszą stronę, o numerze IP oraz urządzeniu, z którego łączysz się z naszą stroną internetową, w tym o jego ustawieniach (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu) – za pośrednictwem plików cookies.

Twoje dane osobowe pozyskujemy również od Ciebie wówczas, gdy podajesz je podczas rejestracji oraz w ramach wiadomości przesyłanej do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby:

 • dbać o jakość korzystania z naszej strony internetowej oraz zabezpieczać sprawne działanie znajdujących się na niej funkcjonalności, co możliwe jest dzięki wykorzystywaniu technicznych plików cookies;
 • prowadzić dla użytkowników naszej strony internetowej skrzynkę kontaktową, udzielać odpowiedzi na pytania i zapewniać im pozytywne doświadczenia w kontakcie z nami.

Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zbierane za pośrednictwem plików cookies (analitycznych), zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (zebrane za pośrednictwem plików cookies technicznych) oraz w naszej bazie marketingowej przetwarzamy przez cały okres kiedy korzystasz ze strony i jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu, kiedy przestałeś korzystać ze strony i zakończyłeś z nami współpracę, chyba, że wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.

Dane przetwarzane w celu wysyłania komunikatów marketingowych, jak również zebrane za pośrednictwem plików cookies analitycznych i marketingowych, przetwarzamy do momentu, aż nie wycofasz swojej zgody.

W każdym przypadku Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ jako Administrator musimy być w stanie wykazać, że przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Komu ujawniane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W ramach rozpatrywania Twoich zapytań i zamówień możemy przekazać przesłane informacje Partnerom, którzy współpracują z siecią Polskie Hurtownie Dachowe S.A. w zakresie obsługi klientów. Nasi Partnerzy otrzymują tylko te dane, które są wymagane do prawidłowej realizacji zlecenia czy odpowiedzi na przesłane zapytanie i wykorzystują je tylko w tym celu.

Dodatkowe rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

 • podmioty prowadzące obsługę techniczną oraz informatyczną strony internetowej https://wycenadachu.pl

Czy Twoje dane będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa Ci przysługują?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili, o ile jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości i informacji, które Ciebie dotyczą. Twoje prawa obejmują:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do poprawiania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do żądania usunięcia danych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

W przypadku, gdy do przetwarzania danych dochodzi na podstawie Twojej zgody (m.in. pliki cookies analityczne), przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych dokonanych przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem Twoich danych. Możesz to zrobić pisząc na adres e-mail: marketing@phd.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 605 551 508.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz podać czego się domagasz.

Chcemy Cię również poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Aby zgłosić swój sprzeciw, skontaktuj się z administratorem Twoich danych. Możesz to zrobić pisząc na adres e-mail: marketing@phd.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 605 551 508.

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).

Pamiętaj, że zablokowanie plików cookies może jednak utrudniać korzystanie ze strony internetowej www.wycenadachu.pl.

Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Są to informacje zapisywane przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o tym co robisz na naszej stronie – jakie podstrony oglądasz, ile spędzasz na naszej stronie czasu, które reklamy klikasz. W każdym czasie możesz wybrać sposób obsługi plików cookies we własnej przeglądarce tak aby żadne pliki cookie nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookie mogły zostać usunięte.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”.

Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika.

Pliki cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) przechowujemy przez różny czas – w zależności od rodzaju i funkcji wykorzystywanych plików cookies.

Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli:

Nazwa pliku/innej technologii śledzącej Cel wykorzystania pliku/technologii Typ pliku/technologii Okres ważności pliku/przechowywania danych przez technologię Domena/właściciel pliku/technologii
mcx-cookie zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie cookie 1 rok wycenadachu.pl
mcx-user-lang zapamiętuje ustawienia preferowanego języka użytkownika serwisu cookie 1 rok wycenadachu.pl
mcx-fid identyfikator sesji użytkownika session cookie sesja wycenadachu.pl

Wtyczki społecznościowe i widżety serwisów partnerskich

Wykorzystujemy wtyczki oraz widżety umożliwiające połączenie naszego serwisu internetowego z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook czy Instagram. Nasi Partnerzy zamieszczają na naszej stronie także widżety. Umieszczenie wtyczek społecznościowych oraz widżetów powoduje że portale społecznościowe i serwisy partnerskie otrzymują informację o odwiedzonej przez Ciebie stronie na podstawie adresu IP.

Linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie znajdują się linki do innych stron internetowych. Zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się wyłącznie do witryny www.wycenadachu.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostępne po przejściu na inne strony. Przed korzystaniem z innych portali (po przeniesieniu na naszej witryny) zacznij od zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych tam obowiązujących.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zapisów, środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne ze względu na rozwój techniczny oraz zmiany w przepisach prawa, a także zmian w treści, formule i konstrukcji portalu. W takich przypadkach również polityka prywatności zostanie odpowiednio dopasowana. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującą wersją.

Partnerzy
 • CREATON Polska sp. z o.o.
 • BMI Braas Sp. z o.o.
 • BMI Icopal Sp. z o.o.
 • Pruszyński Sp. z o.o.
 • AHI Roofing Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • VELUX Polska Sp. z o.o.
 • AVALINE
 • BUDMAT Bogdan Więcek
 • MILWAUKEE
 • Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.
 • IVT Sp. z o.o.
 • SOUDAL
 • Werner Janikowo Sp. z o.o.
 • Rawlplug S.A.
 • Krono-Plast

OK
Logowanie
Resetowanie hasła
Podaj poprawny email

Na podany adres e-mail dostaniesz link do wygenerowania nowego hasła.

Rejestracja
Podaj poprawne imię
Podaj poprawne nazwisko
Podaj poprawny kod pocztowy
Podaj poprawną miejscowość
Podaj poprawny email
Podaj poprawny telefon
Podaj poprawne hasło
Hasła nie są identyczne
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę